The 9th Dalian Zodiac Philatelic Exhibition

Date:19 - 28 January 2018

Venue:Liáng Jiǔ Gǔwàn Chéng 6 lóu Duō Gōngnéng Zhǎntīng / 良玖古玩城6楼多功能展厅

Address:Xī Gǎng Qū Chángjiāng lù 436 hào / 西岗区长江路436号

Entrance:FREE

How to get there:

By Metro Line 2, get off at Qīng Ní Wā Qiáo (青泥洼桥) station to C exit (C出口)

日期:2018.1.19-2018.1.28

地点:西岗区长江路436号 良玖古玩城六楼多功能展厅

门票:免费

乘车路线:

乘坐地铁2号线,在青泥洼桥站(C出口)下车